Zvýšená bezpečnostní kontrola při cestě z UK do USA

08.07.2014

Informace týkající se zvýšené bezpečnostní kontroly při cestě z UK do USA

Zvýšená bezpečnostní kontrola se týká elektronických zařízení (mobilní telefony, tablety, elektronické knížky, laptopy apod.), která si s sebou zákazníci berou na palubu letadla. Při kontrole musí zákazník prokázat, že zařízení lze zapnout, je funkční a může být použito. V případě, že zařízení nelze zapnout, nemůže být přijato k přepravě. Doporučujeme všem zákazníkům, aby si všechna elektronická zařízení, která si budou brát s sebou na palubu letadla, plně nabili ještě před příjezdem na letiště. Při transferovém letu do Londýna je třeba dbát, aby se zařízení zcela nevybilo, možnosti nabití elektronických zaříízení na letištích jsou omezené.

Používání osobních elektronických zařízení na palubě letadla zůstává beze změn a řídí se běžnými provozními pokyny.
Elektronická zařízení v odbaveném zavazadle mohou byt přepravována bez omezení.

Všechny lety British Airways operují dle letového řádu. Žádáme všechny zákazníky letící do USA, aby se dostavili na přestupním letišti v dostatečném časovém předstihu k odbavení, bezpečnostní kontrole a do odletového východu.

Zdroj: British Airways