Dopravní situace - Letiště Václava Havla Praha

19.09.2016

Dopravní situace - Letiště Václava Havla Praha

Aktuální informace ze dne 25.10.2016 - uzávěra silnice Lipská ve směru z centra na Kladno
Uzavírka vozovky se uskuteční v termínu od 28. 10. 2016 do 30. 10. 2016. Jedná se o úsek od křižovatky na Přední Kopaninu až za křižovatku ulic Lipská s Aviatickou. Příjezd na letiště od Kladna a odjezd z letiště na Prahu zůstává zachován v původní trase. Příjezd na letiště od Prahy bude veden ulicí K Letišti a dále po spojovací komunikaci k Terminálům Sever. Odjezd z letiště směr na Kladno bude veden z ulice Aviatická místní komunikací směrem na Tuchoměřice a dále nájezdem na D7. 

 

Rádi bychom vás informovali, že z důvodu oprav a nové výstavby bude v průběhu září až listopadu omezena dopravní situace na příjezdových komunikacích směrem na Letiště Václava Havla Praha. Prosíme všechny řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost při průjezdu místy, kde probíhají stavební práce. Zároveň upozorňujeme, že v dopravní špičce může na příjezdu k letišti docházek až k hodinovým zpožděním, je tedy nutné počítat s dostatečnou rezervou na cestu.


Ulice Aviatická 15. 9. – 30. 11. 2016

Ve dnech 15. 9. – 30. 11. 2016 bude probíhat výstavba okružní křižovatky v ulici Aviatická, jejímž přínosem bude zkapacitnění a zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy připojení letiště na ulici Lipskou (D7). Výstavba na dotčené komunikaci Aviatická bude probíhat za provozu, který bude upraven pomocí dočasného dopravního značení. Cílem výstavby je zpřehlednění a zvýšení kapacity upravovaného úseku.

Ulice Lipská 14. 9. – 11. 11. 2016

V termínu 14. 9. – 11. 11. 2016 se uskuteční oprava jízdního pruhu komunikace Lipská ve směru z centra na Kladno. Jedná se o úsek od křižovatky s Pražským okruhem v délce cca 3 km (končí před sjezdem na Tuchoměřice). Z důvodu úpravy středního dělícího pásu bude částečně omezen provoz i ve směru na Prahu. Příjezd na letiště zůstává zachován úpravami dle dopravního značení.

Z důvodu výše uvedených skutečností byla ve spolupráci s Policií ČR spojovací neveřejná komunikace mezi Terminály sever (1+2) a Terminálem jih (3) k 15.9.2016 dočasně převedena do režimu veřejné komunikace a až do odvolání je ji možné využívat bez zvláštního povolení.