Informace pro cestující v souvislosti s koronavirem

11.03.2020
Z nařízení vlády je od 16. 3. zákaz vycestování z ČR do zahraničí českým občanům. Přečtěte si více informací.

Aktualizace 20. 3. 2020

Z nařízení vlády je od pondělí 16.3. zákaz vycestování z ČR do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem.

Českým občanům a cizincům s trvalým či přechodným pobytem bude umožněn návrat zpět do České republiky.  Pokud váš let končí na některém ze zahraničních letišť a máte problém s přesunem do ČR, navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz, které organizuje hromadné svozy autobusy zpět do České republiky.

Stejně tak je s výjimkou možné, aby pro vás rodinný příslušník vycestoval. Je nutné se na hranicích prokázat kopií boarding passu.

V ČESKÉ REPUBLICE PLATÍ NAŘÍZENÍ OMEZENÍ POHYBU OBYVATELSTVA, LIDÉ MOHOU JÍT DO PRÁCE, NAKOUPIT NEJNUTNĚJŠÍ POTŘEBY A OMEZENĚ (konkrétní podmínky naleznete na stránkách www.vlada.cz) VYCHÁZET NA KRÁTKÉ PROCHÁZKY. NESTÝKEJTE SE S LIDMI, SE KTERÝMI NEŽIJETE V DOMÁCNOSTI. UDRŽUJTE SI ODSTUP OD OSTATNÍCH LIDÍ ALESPOŇ 2 METRY.

Co je onemocnění COVID-19?

Koronaviry jsou rodinou virů, která způsobuje širokou škálu onemocnění od běžného nachlazení po závažnější obtíže, jako je například syndrom náhlého selhání dýchání. V Číně je v současnosti epidemie nemoci spadající do kategorie koronavirů pojmenované oficiálně COVID-19. Jejími příznaky jsou kašel, horečka a dušnost. U 80 % pacientů se nemoc projevuje jako běžné respirační onemocnění a pacienti se po několika dnech až týdnech obtíží zcela zotaví, v menším počtu případů může onemocnění vést k vážným až kritickým komplikacím, které mohou mít za následek smrt. K přenosu nemoci dochází nejčastěji kapénkami, tedy vzduchem například při kašli nebo kýchání. Vážným a kritickým průběhem onemocnění jsou ohroženi zejména lidé se sníženou imunitou a lidé ve věku nad 60 let.

Co dělat, když cestuji do ČR z oblasti výskytu nemoci COVID-19?

  • Pokud se u vás během letu vyskytnou příznaky respiračního onemocnění (dýchavičnost, kašel apod.) informujte o tom palubní personál. Při kašli si zakrývejte ústa i nos kapesníkem, případně rukávem, nikoliv rukou!
  • V případě, že jste na letišti a objeví se u vás teplota, kašel nebo dušnost, neopouštějte letiště a vyhledejte stálou lékařskou pomoc.
  • Pokud se u vás po návratu z rizikové oblasti vyskytnou příznaky COVID-19, nikam nechoďte, vyhněte se kontaktu s lidmi a kontaktujte svého praktického lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji. Informujte je o svém pobytu v rizikové oblasti.
  • Často si umývejte ruce - mýdlem a vodou. Pokud nejsou dostupné, využijte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.
  • Posilujte imunitu dostatkem vitamínů

Co dělat, když mám koupenou letenku a nebudu cestovat?

  • Jsou 2 možnosti - změnit (odložit) termín cesty nebo letenku stornovat. Pokud se rozhodnete necestovat, kontaktujte svého Business travel asistanta. Jednotlivé letecké společnosti mají pro tyto situace nastavené mimořádné postupy.  Naši Business travel asistenti ověří možnosti na základě vaší konkrétní letenky a navrhnou vám nejlepší řešení.

Jaká je účinná prevence?

  • Správná hygiena rukou, to znamená mytí mýdlem po dobu alespoň 20 sekund a dezinfekce rukou, včetně konečků prstů.
  • Použití respirátoru nebo roušky, pokud nemáte roušku, využijte šátek, kterým si zakryjete ústa a nos.
  • Minimalizace kontakt s lidmi.
  • Posilování imunitu dostatkem vitamínů.

Kde najdu nejaktuálnější informace?

Potřebujete se v souvislosti s koronavirem poradit?

Obraťte se na informační linku 1212, která byla zřízena přímo pro účely současného šíření koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19. Případně je možné zatelefonovat na některou z linek vyhrazených pro tyto účely Ministerstvem zdravotnictví ČR. Hotline MZV najdete zde.