Uzavření pobočky na letišti Václava Havla v Praze

08.07.2019
Dovolujeme si Vás informovat, že pobočka na letišti Václava Havla v Praze bude od 28. 7. 2019 v 19:00 hodin trvale uzavřena.

 

V pracovní době od pondělí do pátku, v době 9:00 - 18:00, se na nás můžete obrátit na našich stálých kontaktech:

 • email: info@orbix.cz
 • telefon: +420 221 592 159
 • kontaktujte svého konzultanta

V běžné komunikaci s Vašimi konzultanty nedojde k žádné změně a můžete se na ně obracet jako doposud.

Urgentní případy mimo pracovní dobu budou řešeny na helplince +420 221 111 199.

 

 

 

Neodkladné události, pro které jsme vám k dispozici 24/7 na lince +420 221 111 199

 • Nová rezervace s odletem v aktuální den (nebo v den následující pro hovory od 18 do 24 hod.),
 • změna/storno letenky s odletem v aktuální den nebo v den následující pro hovory od 18 do 24 hod.,
 • problémy na cestě s letenkou nebo ubytováním,
 • vystavení letenky s termínem pro vystavení v aktuální den do 23 hod.,
 • zajištění ubytování na následující noc (nabídnuty budou pouze hotely a tarify z našich rezervačních systémů, tj. bez možnosti předplatby a korporátních slev).

Všechny ostatní požadavky budou našimi pracovníky call centra vyhodnoceny jako neurgentní a budou předány k řešení pracovníkům pracujícím ve standardní pracovní době. V případě potíží s online odbavením je nutné se odbavit na přepážce letecké společnosti.

Jelikož často evidujeme dotazy na platnost rezervace, upozorňujeme, že platnost rezervace naleznete vždy v každé rezervaci. Stačí tedy znovu nahlédnout do itineráře.

Přehled služeb, které lze u naší společnosti objednat online:

 trawys

Potřebujete-li rezervovat letenky mimo standardní pracovní dobu, a současně máte-li sjednány zvýhodněné korporátní tarify, prosím, kontaktujte svého obchodního zástupce, který Vám připraví online řešení.

Děkujeme za pochopení

 

Tým ORBIX s.r.o.

 

 shadow1

 

Dear Business Partners,

We would like to inform you that the branch at Václav Havel Airport in Prague will be permanently closed from 28 July at 7 p.m.

You can contact us during working hours from Monday to Friday, from 9 a.m. to 6 p.m.:

No changes in normal communication with your consultants are expected – you can contact them as before.

Emergency cases outside working hours can be resolved via the helpline +420 221 111 199.

For urgent events we are available 24/7 at the line +420 221 111 199

 • New bookings with departures on the current day (or the following day for calls from 6 to 12 p.m.)
 • change/cancel a flight with a departure on the current day or the following day for calls from 6 to 12 p.m.
 • problems on the way with your flight ticket or accommodation
 • issuing a flight ticket with the deadline for issuing by 11 p.m. on the current day
 • arranging accommodation for the next night (only hotels and fares from our booking systems will be offered, i.e. without prepayment and corporate discounts).

All other requirements will be assessed by our call centre staff as non-urgent and will be handed over to the staff during standard working hours. In case of problems with online check-in, it is necessary to check in at the airline counter.

Since we are often asked questions about the validity of the reservation, please note that the validity of the reservation is always stated in each reservation. All you need to do is to look into the itinerary again.

List of services that can be ordered online with our company:

trawys

If you need to book your tickets outside standard business hours and at the same time you have corporate tariffs, please contact your sales representative who will prepare an online solution for you.

 

Thank you for your understanding  

The team ORBIX s.r.o.