Změna při vyřizování víz do Číny

16.09.2019
dovolujeme si Vás informovat, že od 18. 10. budou povinně odebírány otisky všech prstů žadatelům o víza do Číny. Z tohoto důvodu nebudeme moci vyřízení těchto víz nadále zprostředkovávat.

Vaše žádosti o víza budeme přijímat pouze do 30. 9. 2019. Pozdější žádosti nebude možné vyřídit.

Vezměte, prosím, na vědomí, že žadatelům budou pořizovány otisky jejich vlastních prstů a zároveň bude žadatelům ve vízovém centru pořizována aktuální fotografie. Žadatelům, jejichž otisky budou zfalšovány nebo použijí otisky prstů jiných osob, bude zamítnut vstup na území Číny a sami ponesou důsledky vyplývající z takového jednání. Žadatelé jsou povinni si online rezervovat datum podání žádosti a též vyplnit online formulář na oficiální webové stránce Chinese Visa Application Service Center. Z tohoto důvodu nemůžeme podání žádosti o vízum do Číny nadále zprostředkovávat.

Službu, kterou Vám můžeme ke zprostředkování víz stále nabídnout je vyzvednutí pasů po vyřízení (je nutné nám doručit originál dokladu, který žadatel získá při podání).

Aktuální informace najdete na stránkách Čínské ambasády zde.