Plavby

Plachetnice? Proč ne!

Plavba na plachetnici v sobě kombinuje odpočinek i aktivitu, luxus i dobrodružství, poznávání i sportování, moře i pevninu. Je jen na Vás, co z toho si vyberete.

Překrásná loď poskytuje útulné zázemí při cestování z jednoho místa na druhé a umožňuje tak poznat vysněnou zemi bez nepříjemného stěhování se po hotelích či sezení v autě nebo autobuse. Přitom ona cesta samotná je skutečným cílem plavby. Lehnout si do sítě či na palubu, vychutnávat si slunce a cítit, jak vítr a vlny úžasnou silou pohánějí loď vpřed, vylézt do plachtoví a dívat se z výšky, kde až končí oceán. Místo přeplněných pláží si vychutnávat opuštěné romantické zátoky, při západu slunce popíjet víno s přáteli, zapomenout na všední starosti a poznat, jak báječně může chutnat život.

Na lodi si můžete vychutnat a užít různé rekreační aktivity, jako je například sailing, plavání, slaňování, kayaking, jízda na kole, prohlídka měst, základy navigace, četba, volejbal, frisbee, grilování aj. Plavbu můžete také spojit se sofistikovaným vzdělávacím nebo malým konferenčním programem. Mohou to být například firemní společenské akce, teambuilding, incentiva, trénink manažerských dovedností, development konsulting a další. Na základě vašich požadavků připravíme vhodný program plavby!

Fotografie z uskutečněných cest

         

V případě zájmu kontaktujte naše specialisty na pobyty@orbix.cz.

Doprava na loď

Domovským přístavem je město Lemmer v Holandsku, nedaleko Amsterdamu. Doprava na loď je možná buď autem (vzdálenost od Prahy přibližně 860 km/tj. 8 – 10 hodin jízdy). Pohodlnější je pochopitelně doprava letecky, z Prahy nebo Vídně přímou linkou do Amsterdamu, odkud pro Vás zajistíme busový transfer do přístaviště v Lemmeru.

Průběh plavby

Plachetnici po celou dobu plavby řídí zkušený kapitán. Jeho pravou rukou je tzv. matróz (1.lodní důstojník). Běžně se z přístavu vyplouvá dopoledne mezi 9:00 a 11:00. Samotná plavba pak většinou trvá 4–7 hod (dle programu). Je třeba mít vždy na paměti, že trasa se může vlivem nepříznivého větru změnit. Od klientů se očekává aktivní participace při „tahání“ lan na 30 metrový stěžeň, kasáni plachet, pomoc s kormidlováním a navigací. Většinou se nocuje v přístavu (samozřejmě na lodi), je však i možné přenocovat na kotvě na volném moři. Plavbu je možné realizovat v českém, anglickém, německém, holandském, ruském a francouzském jazyce. Plavba je vhodná pro všechny věkové i váhové kategorie (děti za doprovodu rodičů). Klient nemusí být plavcem. Během plavby budete seznámení s těmito aktivitami

  • Teorie plachtění
  • Základy navigace
  • Nouzové stavy (muž přes palubu, požár na palubě)

Stravování

Plná penze

(snídaně, obědy, svačiny a teplé večeře), nealkoholické nápoje (káva, čaj, šťáva)
Snídaně: formou švédského stolu (pečivo, máslo, sýr, salám, zelenina, džem, nutela, med, cereálie, mléko, káva, čaj).
Svačiny: dopoledne ovoce, odpoledne káva, čaj, tatranky, zákusky, koláče
Obědy: nejsou hlavní jídlem dne z důvodu plavby na moři (polévka, pečivo, sendviče)
Večeře: je hlavním jídlem dne po připlutí do přístavu (teplá jídla, dezert) Také jídlo lze přizpůsobit požadavkům (např. vegetariánské, bezlepkové, apod.).

Program

Personální zabezpečení: koordinátor plavby, český kuchař
Materiál: možné zapůjčení sportovního vybavení a společenských her (míče, frisbee, karty, stolní hry)
Typy akcí konaných na lodi: Plachetnice je ideálním prostředím pro realizaci jakýchkoli firemních akcí. Lidé jsou zde totiž skutečně „na jedné lodi a táhnou za jeden provaz“. Navíc se přirozeně dostávají do situací, které nutně vyžadují spolupráci, efektivní řešení problému a dobrou komunikaci. Nabízíme vám možnost vybrat si pro své zaměstnance, partnery či klienty ideální poměr vzdělávání a rekreace přesně podle vašich představ. Na schématu uvedeném níže můžete vidět, že různé designy programů jsou vždy kombinací obou druhů aktivit. Nicméně vždy záleží na účelu akce a konkrétních požadavcích a přáních vaší firmy a proto budeme při vytváření konečné verze programu obě tyto proměnné respektovat.

a) Teamspirit aneb akce na podporu týmového ducha.

Obvykle periodicky pořádaná událost. Jde o setkání např. manažerů, firemních reprezentantů, zástupců významných klientů, rodin zaměstnanců a podobně. Hlavním smyslem je příjemný a zajímavý zážitek. Při plavbě mají lidé možnost poznat se blíže než při standardních společenských událostech. Podíl na tom má uvolněná neformální atmosféra a různorodé aktivity spojené s plavbou na plachetnici, které jsou vedeny tak, aby skupinu nenásilně, ale přitom spolehlivě vedly ke vzájemné komunikaci a spolupráci. Vytváří se tak prostor pro seznámení osob, které by se běžně nepotkávaly nebo nenašly odvahu k vzájemnému oslovení. Při team spirit akcích bývá prioritní dobrá nálada, odpočinek od každodenních pracovních problémů, prostor pro setkávání a hlavně společenský zážitek (plavba na padesátimetrové plachetnici), který se často stává sjednocujícím tématem rozhovorů nejen při samotné akci, ale i nějakou dobu po návratu. Tyto akce jsou tedy vhodné jak pro odměňování a motivaci pracovního kolektivu, tak pro navázání vztahů s důležitými či potenciálními klienty.

Časté aktivity: sailing, večírek na palubě při západu slunce, motivační řeč ředitele, různorodé aktivity od kreativních výtvarných až po adrenalinové sportovní.

b) Incentivní turistika

Jeden z efektivních způsobů jak odměnit a motivovat zaměstnance, manažery, obchodní partnery a klienty. Jde o spojení práce a zábavy. Hlavní smysl: Incentiva je jedinečná forma cestování, která hraje strategickou úlohu ve vztahu organizace s klienty a zaměstnanci, a to v různých směrech: podporuje dobré jméno společnosti, spoluvytváří image firmy, rozšiřuje povědomí o značce či společnosti samotné. Historické plachetnice jsou nepřehlédnutelné, nezapomenutelné, okouzlující, jsou zcela jedinečné, schopny zaujmout lidi různého věku, pohlaví, rasy či kultury udržuje a zlepšuje dlouhodobé dodavatelské vztahy. Pozváním svých dodavatelů na historickou plachetnici dáte najevo, že si opravdu ceníte jejich práce je formou poděkování významným klientům, důležitým obchodním partnerům. Pozvánka na plavbu na padesátimetrové luxusní plachetnici vyjádří, že pro své exkluzivní klienty máte také exkluzivní benefity proměňte vaši prezentaci v zajímavou událost (kreativní a originální prezentace produktů)

Časté aktivity: sailing, večírek na palubě při západu slunce, motivační řeč ředitele, různorodé aktivity od kreativních výtvarných až po adrenalinové sportovní

c) Teambuilding (budování a rozvoj pracovních týmů)

Na rozdíl od firemních společenských akci to jsou sofistikovanější, cílené a promyšlené programy zaměřené na vzdělávání a sloužící k rozvoji pracovních týmů. Hlavním smyslem je připomenout principy týmové práce a rozvíjet předpoklady a kvality, které jsou pro efektivitu práce týmu zásadní. Vedou k bližšímu poznávání členů týmu, podpoře sebedůvěry, budování vzájemné důvěry, rozvoji týmové komunikace, zaujímaní optimálních týmových rolí,odhalování přirozeních vůdčích osobností a zdokonalování ve využívání technik tvůrčí týmové práce. Plachetnice je ideálním prostředím pro realizaci teambuildingu. Není třeba se zde snažit o vytvoření umělých, mnohdy křečovitých podmínek pro jeho uskutečnění. Členové týmu jsou zde totiž skutečně na „jedné lodi a táhnou zde za jeden provaz“. Na moři je tým pouze sám se sebou, přirozeně izolován od okolí. Dostává se do reálných situací, které nutně vyžadují spolupráci, efektivní týmové řešení problému a dobrou komunikaci. Teambuilding je určen konkrétním pracovním skupinám nejčastěji na startu jejich společného působení nebo v etapě významných změn.

Časté aktivity: sailing, icebreaking, lanové aktivity, problem solving, sea kayaking a nespočet her na rozvoj kreativity, důvěry, spolupráce

d) Trénink manažerských dovedností (Management Training)

Prostřednictvím programů a aktivit během plavby lze prezentovat a rozvíjet řadu dovednosti, které mají zásadní vliv na kvalitu manažerské práce. Uveďme například znalost a aplikaci vhodných postupů řešení nerutinních úkolů, prezentování úkolů pracovní skupině, koordinaci týmů v průběhu řešení úkolů, stanovování priorit, řízení času, delegování úkolů a řešení konfliktů. Tréninky tohoto typu mívají jasně definované vzdělávací cíle a jsou obvykle určeny výběrům manažerů a určitém stupni hierarchie firmy.

e) Rozvojové programy (Development Center)

Development center je moderní metoda v oblasti vzdělávání, která slouží k identifikaci rozvojových potřeb zaměstnanců či celých týmů. Tyto programy se opírají o individuální rozhovory a psychodiagnostické testové vyšetření, které jsou zaměřeny především na výkonový potenciál a osobnostní charakteristiky. Samotný rozvojový program pak probíhá prostřednictvím modelových situací, při kterých účastníci řeší nejrůznější problémy. Výrazně se pracuje také s časovým stresem. Rozvojové programy pořádané na plachetnici jsou využívány většinou pouze vyšším a vrcholovým managementem firem, jelikož se jedná o speciální, sofistikovanější podobu klasických development center. V rámci jednotlivých druhů programů, které nabízíme, jsou rozvojová centra skutečně bonbónkem či třešničkou na dortu. Pro jejich náročnost přizýváme na loď své partnery -firmy zabývající se psychologickým poradenstvím a vzděláváním, které zajišťují odbornost celé akce.