Pojištění

Kontaktujte nás

  • Pro objednání výhodnější sazby (sazba A) pro klienty, kteří u nás mají zakoupenou letenku nebo zahraniční jízdenku (mimo cest do SR) nebo
  • v případě objednávky na splatnost

Obsah produktu

  • léčebné výlohy v zahraničí bez limitu pojistného plnění
  • pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně akutního zubního ošetření, doprava a ubytování osoby blízké při hospitalizaci, rizika spojená s terorismem a další (akutní zubní šetření do výše 10 000 Kč)
  • úrazové pojištění do výše pojistného plnění až 400 000 Kč
  • doplňkové asistenční služby (právní pomoc, základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště)

Za poplatek lze sjednat

  • pojištění zavazadel do výše pojistného plnění až 50 000 Kč - sazba 36 Kč/den (zahrnuje zpoždění zavazadel i zpoždění letu o více než 6 hodin)
  • pojištění zrušení cesty (ze zdravotních důvodů) - sazba 2,5 % z ceny služby

Dokumenty

Více informací ve formátu pdf. ke stažení ZDE.

Všeobecné pojistné podmínky a Zvláštní pojistné podmínky

Seznam sportů pojištěných bez navýšení základních sazeb, v rámci „rizikových sportů“ a nepojistitelných spor­tů

Cestování v rámci EU