Kabinová a odbavená zavazadla

Domů / Portfolio / Letenky / dulezite-informace / Zavazadla / Kabinová a odbavená zavazadla

Co je kabinové zavazadlo?

Kabinové či příruční nebo také nezapsané zavazadlo je takové zavazadlo, které si cestující může vzít s sebou do kabiny letadla a po celou dobu cesty se o ně sám stará.

Ve většině případů je cestujícím povolena bezplatná přeprava:

- jednoho kusu kabinového zavazadla o maximálních rozměrech 55 cm × 35 cm × 20 cm a hmotnosti 5 kg (počet, rozměry a podmínky přepravovaných kabinových zavazadel stanoví konkrétní dopravce)

- kromě toho si do kabiny letadla s sebou cestující může vzít také dámskou kabelku, pánskou aktovku, tašku na notebook, tašku s nákupem z Duty Free, koš pro dítě, jídlo pro dítě na dobu letu, zcela složitelný vozík pro invalidní osoby, případně berle nebo podpěrné přístroje, pokud je na nich cestující závislý; před odletem si však u letecké společnosti se kterou letíte ověřte podmínky pro kabinová zavazadla

Podle platných mezinárodních předpisů nesmí mít cestující u sebe:

- zbraně, střelivo, nože, hračky odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty)

- tupé předměty (např. baseballové pálky, golfové hole) a všechny další předměty bodné a sečné povahy

Tyto předměty musí být uloženy pouze v odbaveném/ zapsaném zavazadle. Dopravce se zříká jakékoliv odpovědnosti za zadržení těchto předmětů.

Látky nebezpečné povahy (výbušniny a střelivo, hořlaviny, žíraviny, stlačené plyny, jedy nebo toxické a infekční materiály, okysličující látky, radioaktivní materiál, magnetický materiál a ostatní nebezpečné zboží) lze přepravovat pouze jako zboží za zvláštních přepravních podmínek.

 

Co je odbavené zavazadlo?

Odbavené (zapsané) zavazadlo je takové zavazadlo, které je po dobu letu uloženo v zavazadlovém prostoru letadla, je zapsáno v letence cestujícího a přepravuje se týmž letadlem. Není-li taková přeprava možná, uskuteční se nejbližším možným spojem. Jako zapsaná zavazadla se přijímají k přepravě dobře uzavřené kufry nebo jiná pevná uzavíratelná zavazadla. 

Limity pro odbavená zavazadla:

Pozor, odbavené zavazadlo není automaticky součástí letenky! Aby se vám konečná cena letenky několikanásobně nenavýšila, zkontrolujte si, zda vaše zavazadla splňují podmínky bezplatné přepravy. Nadlimitní zavazadlo je takové, které přesahuje :

- povolenou váhu (v případech, kde je aplikován váhový systém je na letence uvedeno např. 25kg)

- přesahuje počet kusů (v případech, kde je aplikován kusový systém, tzv. piece concept, je na letence uvedeno 1pc - standardně 1x 23kg/max. 32kg)

- povolené rozměry

Výše poplatků za nadměrná zavazadla je stanovena vnitřním předpisem dopravce. V případě, že zavazadlo nesplňuje více z těchto parametrů, jsou poplatky sčítány.

Sdružování hmotnosti

Jestliže dva nebo více cestujících, kteří spolu cestují do stejného místa určení stejným letadlem, předloží k odbavení svá zavazadla ve stejnou dobu a na stejném místě, může jim být povolena přeprava zavazadel o takové hmotnosti, která je součtem povolených volných hmotností zavazadel těchto cestujících, pokud vnitřní předpis operujícího dopravce nestanoví jinak.

Odmítnutí přepravy odbaveného zavazadla

Přepravu zavazadel a věcí, které by mohly ohrozit bezpečnost letu, osob nebo majetku a dále zavazadel a věcí, které by mohly být při letecké přepravě snadno poškozeny nebo jejichž obal je nevyhovující, může dopravce odmítnout ještě před samotným odletem nebo kdykoliv během cesty. Předměty, které je zakázáno přepravovat v odbaveném zavazadle:

 • ohňostroje a jiná pyrotechnika
 • střelný prach a plastické výbušniny
 • munice, rozbušky, detonátory a zápalná zařízení
 • miny, granáty a jinou vojenskou výzbroj
 • samostatné lithiové baterie a zařízení, která jsou těmito bateriemi vybavena - powerbanky, tablety, notebooky, elektronické cigarety, aku vrtačky, šroubováky, drony
 • nedoporučuje se přepravovat kinofilmový materiál, hotovost, elektroniku, cennosti, nezbytné léky a doklady

Výdej zapsaných zavazadel

 • každé zavazadlo musí být před přijetím k přepravě opatřeno vně i uvnitř jmenovkou se jménem cestujícího (musí souhlasit se jménem v letence a cestovním dokladu) a jeho kontaktní adresou v místě příletu (např. adresa hotelu)
 • za zavazadla, která cestující odevzdá dopravci k přepravě je cestujícímu jako potvrzení o převzetí vydán útržek zavazadlové přívěsky, který je cestující povinen uschovat pro případnou reklamaci v případě poškození či ztráty zavazadla
 • cestující je povinen vyzvednout si zavazadla ihned po příletu, v opačném případě dopravce za takovéto zavazadlo neodpovídá
 • vyzvednout zavazadlo může držitel zavazadlového lístku a útržku zavazadlové přívěsky, která byla k zavazadlu vystavena; dopravce není povinen zjišťovat, je-li držitel zavazadlového lístku a útržku zavazadlové přívěsky oprávněn převzít zavazadlo a neodpovídá za ztrátu, škodu, či jiné výlohy, které by vznikly cestujícímu v této souvislosti,
 • poškození, nevydání nebo ztrátu zavazadla je nutno ohlásit ihned na letišti při převzetí zavazadla dopravci, který je povinen o tom sepsat zápis, jinak se předpokládá, že zavazadlo bylo vydáno v řádném stavu; při pozdějším ohlášení škody musí cestující prokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou dopravou

Hodnota odpovědnosti

Dopravce odpovídá za zapsané zavazadlo v případě poškození, ztracení nebo zničení do výše 1 220 EUR. Není doporučeno do tohoto zavazadla umísťovat ceniny a cennosti (peníze, šeky, kreditní karty, obchodní či jiné osobní dokumenty, elektronické přístroje, umělecké a křehké předměty, apod.).

Cestující má možnost prohlásit hodnotu zapsaného zavazadla vyšší, než je hodnota odpovědnosti leteckého dopravce za předpokladu, že jsou pro toto vytvořeny dopravcem tarifní podmínky. Prohlášení vyšší hodnoty a případnou úhradu provádí cestující při odbavení na letišti u dopravce.