Pojištění

Domů / Portfolio / Pojištění

Zprostředkujeme Vám pojištění u renomované pojišťovny Allianz. Pro naše zákazníky za speciální ceny.

Vztahuje se pojištění Allianz na COVID-19?

Pojištění, které vám ve spolupráci s pojišťovnou Allianz nabízíme, se vztahuje také na COVID-19, podmínkou je, že:

  • vycestujete do země, která byla v době vašeho odjezdu označena na stránkách MZV ČR jako země s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy
  • budete dodržovat všechna hygienická a protiepidemická opatření, která jsou pro danou zemi vyžadována (testy, očkování apod.)

Nedodržení podmínek viz výše nemá vliv na platnost pojištění (jiné onemocnění, úraz, zavazadla apod.).

Co kryje pojištění Allianz?

  • léčebné výlohy v zahraničí v souvislosti s onemocněním pojištěného, včetně onemocnění COVID-19 v případě dodržení podmínek viz výše
  • náklady na storno (stornovací poplatky). Vztahuje se také na zrušení zájezdu/letenky/ubytování z důvodu onemocnění COVID-19 (za onemocnění se považuje i pozitivní test bez příznaků)
  • náklady, které vzniknou vlivem zrušení plánované cesty, pokud se pojištěný ocitne v nařízené karanténě z důvodu podezření, že byl vystaven nakažlivé nemoci (včetně COVID-19), a tím mu bylo znemožněno vycestovat

V případě, že vycestujete do zahraničí v souladu s doporučením MZV ČR a ocitnete se v karanténě z důvodu COVID-19 a nemůžete se vrátit v plánovaném termínu do ČR, pojištění vám automaticky zdarma prodloužíme až do chvíle, kdy se budete moci opět vrátit do ČR. Cestovní pojištění se nevztahuje na náklady na ubytování, stravování, náhradní letenky, ušlý zisk a podobné náklady vzniklé v době karantény.