Pojištění

Domů / Portfolio / Pojištění

Zprostředkujeme Vám pojištění u renomované pojišťovny Allianz. Pro naše zákazníky za speciální ceny.

Vztahuje se pojištění Allianz na COVID-19?

Krytí rizik spojených s onemocněním COVID-19 se vztahuje na všechny země světa bez ohledu na oficiální varování od vládních, nebo jiných oficiálních státních doporučení své domovské země (ČR), nebo doporučení místnách úřadů v cílové destinaci.

Více informací nalezdete zde.

Co kryje pojištění Allianz?

  • léčebné výlohy v zahraničí v souvislosti s onemocněním pojištěného, včetně onemocnění COVID-19 v případě dodržení podmínek viz výše
  • náklady na storno (stornovací poplatky). Vztahuje se také na zrušení zájezdu/letenky/ubytování z důvodu onemocnění COVID-19 (za onemocnění se považuje i pozitivní test bez příznaků)
  • náklady, které vzniknou vlivem zrušení plánované cesty, pokud se pojištěný ocitne v nařízené karanténě z důvodu podezření, že byl vystaven nakažlivé nemoci (včetně COVID-19), a tím mu bylo znemožněno vycestovat. 

    Podrobné informace naleznete zde.