Zvláštní druhy zavazadel

Domů / Portfolio / Letenky / Důležité informace / Zavazadla / Zvláštní druhy zavazadel

Pouze s předchozím souhlasem dopravce a za podmínek jím stanovených lze přepravovat:

  • zbraně a střeliva: zbraně všeho druhu mohou být přijaty k letecké přepravě jen do těch míst, kam je to platnými předpisy povoleno. Musí být nenabité a umístěny pouze v nákladovém prostoru. Střelivo, které je svým charakterem výbušnina, patří mezi tzv. nebezpečný náklad a může být přepraveno pouze jako letecké zboží podle podmínek uvedených v IATA manuálu pro přepravu nebezpečného nákladu,
  • hudební nástroje,
  • sportovní vybavení,
  • autosedačky – jako nezapsaná (kabinová) zavazadla,
  • kočárky – jako zapsaná zavazadla,
  • invalidní vozík – zcela složitelný, který se z prostorových důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla,
  • diplomatická zavazadla.

Potvrzení přepravy zvláštních druhů zavazadel nemusí proběhnout okamžitě a některé letecké společnosti nemusí přepravu některých druhů zavazadel umožňovat vůbec, proto doporučujeme větší časovou rezervu pro plánování těchto cest.