Zvláštní druhy zavazadel

Domů / Portfolio / Letenky / dulezite-informace / Zavazadla / Zvláštní druhy zavazadel

Pouze s předchozím souhlasem dopravce a za podmínek jím stanovených lze přepravovat:

  • zbraně a střeliva: zbraně všeho druhu mohou být přijaty k letecké přepravě jen do těch míst, kam je to platnými předpisy povoleno; musí být nenabité a umístěny pouze v nákladovém prostoru; střelivo, které je svým charakterem výbušnina, patří mezi tzv. nebezpečný náklad a může být přepraveno pouze jako letecké zboží podle podmínek uvedených v IATA manuálu pro přepravu nebezpečného nákladu
  • hudební nástroje
  • sportovní vybavení
  • autosedačky – jako nezapsaná (kabinová) zavazadla
  • kočárky – jako zapsaná zavazadla
  • invalidní vozík – zcela složitelný, který se z prostorových důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla
  • diplomatická zavazadla

Potvrzení přepravy zvláštních druhů zavazadel nemusí proběhnout okamžitě a některé letecké společnosti nemusí přepravu některých druhů zavazadel umožňovat vůbec, proto doporučujeme větší časovou rezervu pro plánování těchto cest.